Správa obecních domů v Kohoutovicích - MOP BRNO, spol. s r.o.

Činnosti správy domů - firmy MOP BRNO, spol.s r.o.

Správa obecních domů v Kohoutovicích.

Kancelář správy domů a bytů: ( Dům služeb, Žebětínská 70, přízemí-dříve spořitelna)
Telefon + záznamník: 547 381 060

Úřední hodiny:
Pondělí: 7.00 - 11.30 13.00 - 17.00 hod
Středa: 7.00 - 9.30 13.00 - 17.00 hod

V případě havarijní situace v mimopracovní době správy volejte:

Havarijní služba - vody, topení, elektroinstalace
firma Richter - tel.: 602 770 427
Pondělí - Pátek: 15.00 - 24.00 hod
Sobota - Neděle: 07.00 - 24.00 hod

Opravy výtahů:
firma Műhlbacher: tel.: 603 228 188
firma Cenek: tel.: 602 703 229
firma Kvapil: tel.: 601 541 082
(jen domy Chopinova)

Odhlášení osob z bytu
a) ze služeb
Uživatel bytu na bytové správě podepíše čestné prohlášení, že odhlašovaná osoba sním nesdílí společnou domácnost.<
b) z trvalého pobytu
Uživatel bytu doloží novou adresu odhlašované osoby zapsanou v OP.

Přihlášení osob do bytu
a) na služby
Uživatel bytu vyplní na bytové správě hlášenku změn o počtu osob
b) na trvalý pobytu
Uživatel bytu doloží novou adresu přihlašované osoby zapsanou v OP.

Hlášení závad v bytě
Závady v bytě:
- veškeré závady v domě i v bytě hlaste na bytovou správu tel.:547381060
- běžnou údržbu a drobné opravy v bytě dle Nařízení vlády č. 308/2015 Sb., si hradí nájemce sám,  ostatní opravy hradí vlastník bytu, MČ Brno-Kohoutovice.
- výměnu zařizovacích předmětů (sporák, vařič, vodoměr SV a TUV, kuchyňská linka, vestavěné skříně, měřiče na topení) hradí pronajímatel

Při ohlášení potřeby opravy nebo závady v bytě, sdělí technik správy domů, jakým způsobem bude oprava provedena:
a) jedná se o opravu, kterou hradí nájemce (kapající kohoutek, nesvítící světlo apod.): technik může doporučit nájemci firmu, které pro správu pracuje, sjednat nájemci příslušnou opravu přímo nebo dát k dispozici telefonické spojení na řemeslníka. Nájemce si pak sjedná sám termín opravy a způsob úhrady práce.
b) jedná se o opravu, kterou hradí vlastník domu: technik předá požadavek na opravu příslušné firmě. Pracovník firmy po dohodě s nájemcem bytu provede práci a účtuje ji na vrub MČ Brno-Kohoutovice.

Výměny zařizovacích předmětů a vybavení bytu.
V případě, že předmět již nelze opravit (vadné umyvadlo, vodovodní baterie atd.) bude provedena výměna na účet MČ Brno-Kohoutovice. Zařizovací předměty a vybavení bytu se vyměňují ve standardním provedení - vana, umyvadlo, vodovodní baterie, plynový sporák atd. V případě, že má nájemce bytu zájem o nový předmět v jiném provedení (např. páková baterie), dohodne se přímo s řemeslníkem o montáži "dražšího" zařízení.
Např.: vybavením bytu je plynový sporák v bílé barvě, napojený přímo na potrubí. Nájemce má zájem o kombinovaný sporák s el. troubou, hnědé barvy (nebo jakékoliv jiné provedení). Řemeslník sdělí rozdíl ceny mezi standardem a požadovaným typem. Tento rozdíl hradí nájemce přímo řemeslníkovi a tento MČ Brno-Kohoutovice fakturuje standardní provedení. Nájemce není oprávněn následně požadovat po MČ Brno-Kohoutovice úhradu nadstandardního provedení, např. při výměně bytu.

Skladba nájemného.
Nájemné za byt se skládá ze dvou částí:
a) čisté nájemné,
b) zálohy na služby spojené s užíváním bytu.

a) čisté nájemné:
1. nájem za podlahovou plochu: započtená plocha násobená sazbou na 1 m2,
2. nájem za vybavení bytu - plynový sporák (el.vařič), kuchyňská linka, vodoměry, vestavěné skříně, poměrové měřidla spotřeby tepla na topení).
b) zálohy na služby:
1. voda (zpravidla podle odečtu podružných vodoměrů s ohledem na rozdíl mezi součtem podružných vodoměrů v domě a spotřebou na hlavním vodoměru),
2. ohřev teplé vody (podle nákladů na ohřev teplé vody a spotřeby vody na podružných vodoměrů v bytech)
3. vytápění (rozúčtování se provádí podle poměrových odpařovacích měřidel na radiátorech a ohledem na polohu bytu v domě a typu radiátoru)
4. úklid společných prostor (rozúčtovávají se podle počtu nahlášených osob v bytech)
5. provoz výtahu (od druhého nadzemního podlaží podle počtu ohlášených osob v bytech),
6. údržba společné televizní antény (na byt jako jednotku bez ohledu na to, zda nájemce STA užívá či nikoliv)

Zálohy na služby jsou stanoveny na základě skutečných nákladů předešlého období (roku) s ohledem na přepokládané zvýšení cen dodavatelů v daném roce. Zálohy jsou po skončení kalendářního roku vyúčtovány podle skutečné spotřeby a fakturace dodavatelů.
V případě, že při vyučtování vznikne velký přeplatek služeb spojených s užíváním bytu, má nájemce možnost požádat správu domů o přiměřené snížení záloh na služby v dalším období. Zálohy na služby budou pak upraveny podle dohodnuté výše.
Významným hlediskem pro účtování služeb je počet ohlášených osob v bytech. Nájemce je povinen ohlásit další osobu v bytě, pokud tato byt užívá více jak 3 měsíce v roce. Neohlášení osoby v bytě (zamlčení a včasné neohlášení na správě domu) způsobuje vyšší náklady ostatních nájemců domu na služby.